Μήνας: Ιανουάριος 2020

Home / 2020 / Ιανουάριος
Άρθρο

Πρεσβυωπία

Ακόμη μία αποτελεσματική μέθοδος που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας είναι τα ενδοκερατοειδικά ενθέματα, τα οποία “διορθώνουν” την πρεσβυωπία στο ένα μόνο μάτι και δουλεύουν με το πρότυπο του “στενοπικού δίσκου”. Το μάτι δηλαδή βλέπει μέσα από μια μικρή κεντρική τρυπούλα, με αποτέλεσμα να αυξάνει το βάθος πεδίου και το εύρος εστίασης.

Άρθρο

Πρεσβυωπία Laser

Μία ακόμα μορφή Laser για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας είναι το Monovision, η παλαιότερη, κλασσική και καταξιωμένη μέθοδος για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας, η οποία μπορεί να αυξήσει το βάθος πεδίου και να διασφαλίσει ευκρινή μακρινή και κοντινή (ή ενδιάμεση) όραση, θυσιάζοντας τμήμα της στερέοψης. Το αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο και μια επικουρική χρήση γυαλιών μπορεί...

Άρθρο

Αποτελεί το Laser μέθοδο αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας;

Πολλές τεχνικές LASER έχουν αναπτυχθεί για τη «διόρθωση» της πρεσβυωπίας. Το PresbyLASIK κάνει μια πολυεστιακή φωτοαφαίρεση σε διάφορες ζώνες και με διαφορετικά πρωτόκολλα, διατηρώντας σε ένα βαθμό τη στερέοψη (τρισδιάστατη όραση), αλλά εισάγοντας συχνά διαταραχές στην ποιότητα της όρασης. Εάν το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τον ασθενή, δυστυχώς είναι δύσκολα αναστρέψιμο.

Άρθρο

Πρεσβυωπία

Η διάγνωση της πρεσβυωπίας γίνεται με την οφθαλμολογική εξέταση. Η αντιμετώπισή της γίνεται με πρεσβυωπικά γυαλιά όρασης, πολυεστιακούς φακούς επαφής, διαθλαστική χειρουργική (επέμβαση με laser και χρήση ειδικών τεχνικών (π.χ.Monovision), χειρουργική επέμβαση και αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς, φυσικού φακού του ματιού, συνδυαστικά για την αφαίρεση του καταρράκτη.

Άρθρο

Πρεσβυωπία

Παρόλο που η πρεσβυωπία εμφανίζεται σε όλους μετά από μια ηλικία, δεν επηρεαζόνται όλοι το ίδιο. Αν ένας ασθενής είχε μυωπία από νεαρή ηλικία, τότε εξακολουθεί να βλέπει καλά κοντά βγάζοντας τα μυωπικά του γυαλιά. Αλλά ακόμα και μέσα από τα γυαλιά της μακρινής του όρασης μπορεί να εστιάζει κοντά ευκολότερα από ότι ένας πρεσβύωπας...

Άρθρο

Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

Η «υγρή» μορφή αφορά περίπου το 10% των ασθενών με Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας. Προκαλείται από την ανάπτυξη παθολογικών αγγείων (νεοαγγεία) κάτω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα στο πίσω μέρος του ματιού. Αυτά τα παθολογικά νέα αγγεία είναι πολύ εύθραυστα και πολύ συχνά εμφανίζουν διαρροή αίματος και υγρού. Η συλλογή αίματος και υγρού ανασηκώνει την...

Άρθρο

Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία κάνουμε ή θα κάνουμε όλοι μας, καθώς το μάτι μας (και συγκεκριμένα ο κρυσταλλοειδής φακός και ο ακτινωτός μυς) χάνει σταδιακά την ελαστικότητά του και την προσαρμοστική του ικανότητα, ώστε να μπορεί να εστιάζει σε κοντινά αντικείμενα. Το πόσο και το πότε ποικίλει, σίγουρα βέβαια μετά τα 40 μας χρόνια. Πρόκειται για πάθηση κατά...

Ποιες είναι οι μορφές της Ηλιακής Εκφύλισης;
Άρθρο

Ποιες είναι οι μορφές της Ηλιακής Εκφύλισης;

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας εμφανίζεται σε δυο μορφές: την υγρή και την ξηρή. Η τελευταία μορφή είναι και η συνηθέστερη, προκαλείται από γήρανση και λέπτυνση της ωχράς κηλίδας, με αποτέλεσμα η όραση στα μάτια να μειώνεται σταδιακά. Καθώς η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας χειροτερεύει, είναι δυνατόν να παρατηρήσετε ένα θολό σημείο...

Άρθρο

Συμπτώματα Ηλιακής Εκφύλισης

Τα συμπτώματα της Ηλιακής Εκφύλισης ποικίλουν από ασθενή σε ασθενή. Συχνά στα πρώιμα στάδια της είναι «σιωπηλή», δεν προκαλεί δηλαδή κάποια συμπτώματα πέρα από μια ελάχιστη δυσκολία στο διάβασμα ή σε δραστηριότητες που αφορούν την κεντρική σας όραση.Τέτοιου είδους συμπτώματα είναι τα ακόλουθα:• κάποιες λέξεις σε μια σελίδα είναι θολές• μια σκοτεινή ή άδεια περιοχή...