Μήνας: Δεκέμβριος 2019

Home / 2019 / Δεκέμβριος
Ηλικιακή Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
Άρθρο

Ηλικιακή Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας είναι μια πάθηση, η οποία σχετίζεται με τη μεγάλη ηλικία και προοδευτικά καταστρέφει την κεντρική όραση. Η Ηλικιακή Εκφύλιση δεν προκαλεί καθόλου πόνο, ενώ σε μερικές περιπτώσεις εξελίσσεται τόσο αργά που οι ασθενείς παρατηρούν ελάχιστη αλλαγή στην όρασή τους. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, η πάθηση εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα...