Συμπτώματα Ηλιακής Εκφύλισης

Τα συμπτώματα της Ηλιακής Εκφύλισης ποικίλουν από ασθενή σε ασθενή. Συχνά στα πρώιμα στάδια της είναι «σιωπηλή», δεν προκαλεί δηλαδή κάποια συμπτώματα πέρα από μια ελάχιστη δυσκολία στο διάβασμα ή σε δραστηριότητες που αφορούν την κεντρική σας όραση.Τέτοιου είδους συμπτώματα είναι τα ακόλουθα:
• κάποιες λέξεις σε μια σελίδα είναι θολές
• μια σκοτεινή ή άδεια περιοχή εμφανίζεται στην κεντρική σας όραση
• ευθείες γραμμές εμφανίζονται παραμορφωμένες, όπως στο διάγραμμα