Πρεσβυωπία Laser

Μία ακόμα μορφή Laser για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας είναι το Monovision, η παλαιότερη, κλασσική και καταξιωμένη μέθοδος για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας, η οποία μπορεί να αυξήσει το βάθος πεδίου και να διασφαλίσει ευκρινή μακρινή και κοντινή (ή ενδιάμεση) όραση, θυσιάζοντας τμήμα της στερέοψης. Το αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο και μια επικουρική χρήση γυαλιών μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα.