Πρεσβυωπία

Ακόμη μία αποτελεσματική μέθοδος που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας είναι τα ενδοκερατοειδικά ενθέματα, τα οποία “διορθώνουν” την πρεσβυωπία στο ένα μόνο μάτι και δουλεύουν με το πρότυπο του “στενοπικού δίσκου”. Το μάτι δηλαδή βλέπει μέσα από μια μικρή κεντρική τρυπούλα, με αποτέλεσμα να αυξάνει το βάθος πεδίου και το εύρος εστίασης.