Πρεσβυωπία


Η διάγνωση της πρεσβυωπίας γίνεται με την οφθαλμολογική εξέταση. Η αντιμετώπισή της γίνεται με πρεσβυωπικά γυαλιά όρασης, πολυεστιακούς φακούς επαφής, διαθλαστική χειρουργική (επέμβαση με laser και χρήση ειδικών τεχνικών (π.χ.Monovision), χειρουργική επέμβαση και αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς, φυσικού φακού του ματιού, συνδυαστικά για την αφαίρεση του καταρράκτη.