Ποιες είναι οι μορφές της Ηλιακής Εκφύλισης;

Ποιες είναι οι μορφές της Ηλιακής Εκφύλισης;

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας εμφανίζεται σε δυο μορφές: την υγρή και την ξηρή. Η τελευταία μορφή είναι και η συνηθέστερη, προκαλείται από γήρανση και λέπτυνση της ωχράς κηλίδας, με αποτέλεσμα η όραση στα μάτια να μειώνεται σταδιακά. Καθώς η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας χειροτερεύει, είναι δυνατόν να παρατηρήσετε ένα θολό σημείο στο κέντρο της όρασής σας. Με την πάροδο του χρόνου, οι λειτουργίες της ωχράς κηλίδας μειώνονται και συνεπώς η κεντρική όραση χάνεται.