ΜΕΘΟΔΟΣ Femtosecond Laser Lasik

ΜΕΘΟΔΟΣ Femtosecond Laser Lasik

Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται πλέον με την πιο σύγχρονη μέθοδο παγκοσμίως για τη διόρθωση των διαθλαστικών διαταραχών, τη Femtosecond Laser Lasik. Πρόκειται για τη μέθοδο με την οποία δημιουργούμε τομές με απόλυτη ακρίβεια τόσο στο μέγεθος και στο σχήμα τους όσο και στο επίπεδο ή το σημείο του κερατοειδούς στο οποίο εφαρμόζεται.

Επιτυγχάνουμε τη φωτοδιάσπαση του ιστού, η οποία γίνεται αντιληπτή με την μορφή μικροφυσσαλίδας.

Η μέθοδος αυτή προσφέρει ταχύτατη αποκατάσταση και σταθεροποίηση της όρασης με απόλυτη ασφάλεια.