Αποτελεί το Laser μέθοδο αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας;

Πολλές τεχνικές LASER έχουν αναπτυχθεί για τη «διόρθωση» της πρεσβυωπίας. Το PresbyLASIK κάνει μια πολυεστιακή φωτοαφαίρεση σε διάφορες ζώνες και με διαφορετικά πρωτόκολλα, διατηρώντας σε ένα βαθμό τη στερέοψη (τρισδιάστατη όραση), αλλά εισάγοντας συχνά διαταραχές στην ποιότητα της όρασης. Εάν το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τον ασθενή, δυστυχώς είναι δύσκολα αναστρέψιμο.