Τοπογραφία Κερατοειδούς Corneal Topography

Home / Τοπογραφία Κερατοειδούς Corneal Topography
Τοπογραφία Κερατοειδούς Corneal Topography

Η τοπογραφία κερατοειδούς (corneal topography) είναι μια ειδική , μη επεμβατική, εξέταση με την οποία μπορούμε να αποσπάσουμε χρήσιμες πληροφορίες μέσα από μία σειρά έγχρωμων χαρτών σχετικά με την καμπυλότητα του κερατοειδούς χιτώνα, της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς χιτώνα. Σε έναν τοπογραφικό χάρτη αναπαρίσταται χρωματικά η κατανομή της διαθλαστικής ισχύος στην κερατοειδική επιφάνεια (κέντρο και περιφέρεια). Οι διαφορετικοί χρωματισμοί σε μια τοπογραφία κερατοειδούς (corneal map) απεικονίζουν τις περιοχές με την υψηλότερη ή τη μικρότερη διαθλαστική δύναμη. Η κλίμακα των χρωμάτων βοηθά επίσης στο να συγκρίνουμε διαφορετικούς οφθαλμούς αλλά και μεταβολές στον ίδιο οφθαλμό.

Πληροφορίες λοιπόν όπως η καμπυλότητα και η κυρτότητα του κερατοειδούς, η κερατομετρία, η απεικόνιση της πρόσθιας & οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, η παχυμετρία, ο υψομετρικός χάρτης (με κλίμακα χρωμάτων), η προσομοίωση οπτικής οξύτητας, η μέτρηση μεγέθους κόρης (pupil diameter), η διαθλαστική ισχύς,  είναι μετρήσεις, απαραίτητες για κάθε οφθαλμίατρο.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την τοπογραφία κερατοειδούς;

  • Στον προ εγχειρητικό έλεγχο ασθενούς που πρόκειται να υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση με excimer laser. Στην διαθλαστική χειρουργική, η τοπογραφία κερατοειδούς είναι μια πρωταρχικής σημασίας εξέταση, όχι μόνο προ εγχειρητικά αλλά και μετεγχειρητικά. Οι τοπογραφικές αλλοιώσεις (π.χ. λόγω  φακών επαφής), η υποψία ένδειξη για κερατόκωνο, η διαμόρφωση της κερατοειδικής επιφάνειας, η κατανομή της διαθλαστικής ισχύς, το πάχος κερατοειδούς, τα κερατομετρικά κ.ά. λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Πολλές φορές η απόφαση για την διαθλαστική τεχνική προκύπτει από την τοπογραφία κερατοειδούς.
  • Στην εξέταση για Κερατόκωνο – Οι έγχρωμοι τοπογραφικοί χάρτες στην πραγματικότητα ορίζουν τη θέση, το μέγεθος και την καμπυλότητα του κώνου και τα keratoconus indices το στάδιο (keratoconus stage).

 

 

Στα πρώιμα στάδια μόνο η προληπτική εξέταση με Τοπογραφία ή Τομογραφία Κερατοειδούς μπορεί να θέσει τη διάγνωση του κερατοκώνου. Η υπόνοια όμως μπορεί να τεθεί εάν παρατηρούμε συχνές (και πιθανόν αδικαιολόγητες) αλλαγές στις μετρήσεις των γυαλιών, αύξηση του αστιγματισμού, πτωχή ποιότητα όρασης μολονότι τα γυαλιά είναι σωστά, καθώς και έντονο χρόνιο τρίψιμο των ματιών.

Με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας, όπως η τοπογραφία και η οπτική σάρωση της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή, ο κερατόκωνος μπορεί να ανιχνευθεί σε πολύ πρώιμα ασυμπτωματικά στάδια. Πρόκειται για μια ολιγόλεπτη ανώδυνη, υψηλής αξιοπιστίας διαδικασία, φιλική και για τα παιδιά. Η πρώιμη διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπισή του αποκλείει τις οδυνηρές συνέπειες για την όραση.

Με την Τοπογραφία ανιχνεύουμε την παραμόρφωση της επιφάνειας του κερατοειδούς σε περίπτωση Κερατοκώνου.

 

 

Με την Τομογραφία μπορούμε να δημιουργήσουμε μια 3-D αναπαράσταση του κερατοειδούς.

Με τη Raytracing αμπερομετρία κάνουμε προσομοίωση της παραμόρφωσης της όρασης στον Κερατόκωνο.

Δηλαδή μπορούμε να αντιληφθούμε πως βλέπει ο ασθενής με Κερατόκωνο.