Παθήσεις Ωχράς Κηλίδας

Τι είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας;

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (Η.Ε.Ω.Κ.) είναι μια πάθηση, η οποία σχετίζεται με τη μεγάλη ηλικία και η οποία προοδευτικά καταστρέφει την κεντρική όραση. Η κεντρική όραση είναι απαραίτητη για να βλέπει κανείς μικρές λεπτομέρειες, καθαρά τα αντικείμενα και είναι βασική για καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι το διάβασμα και η οδήγηση.

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας δεν προκαλεί καθόλου πόνο, ενώ σε μερικές περιπτώσεις τόσο αργά που οι ασθενείς παρατηρούν ελάχιστη αλλαγή στην όρασή τους. Σε άλλες περιπτώσεις η πάθηση εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της κεντρικής όρασης και στα δυο μάτια. Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας είναι η συχνότερη αιτία απώλειας της όρασης σε άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών στο δυτικό κόσμο.

Η ωχρά κηλίδα βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, ο οποίος είναι ένας φωτοευαίσθητος ιστός στο πίσω κομμάτι του ματιού. Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας εμφανίζεται σε δυο μορφές: την υγρή και την ξηρή.

 

Τι είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας υγρού τύπου;

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας υγρού τύπου, εμφανίζεται όταν ανώμαλα παθολογικά αγγεία αρχίζουν να σχηματίζονται κάτω από την ωχρά. Αυτά τα παθολογικά νέα αγγεία είναι πολύ εύθραυστα και πολύ συχνά εμφανίζουν διαρροή αίματος και υγρού. Η συλλογή αίματος και υγρού ανασηκώνει την ωχρά από την φυσιολογική της θέση στο πίσω τμήμα του ματιού. Η βλάβη στην ωχρά γίνεται πολύ γρήγορα.

Σε αυτή την περίπτωση, η πτώση της κεντρικής όρασης εμφανίζεται πολύ γρήγορα.

Ένα πρώιμο σύμπτωμα της υγρής Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας είναι ότι οι ευθείες γραμμές εμφανίζονται κυματιστές. Αν προσέξετε τέτοιες αλλαγές στην όρασή σας πρέπει να επικοινωνήσετε με τον οφθαλμίατρό σας αμέσως. Χρειάζεστε επειγόντως μια ολοκληρωμένη εξέταση, η οποία να περιλαμβάνει και εξέταση του βυθού μετά από διαστολή της κόρης (βυθοσκόπηση).

 

Τι είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας ξηρού τύπου;

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας  ξηρού τύπου εμφανίζεται όταν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα στην ωχρά κηλίδα καταστρέφονται σιγά σιγά, έτσι ώστε να μειώνεται η όραση σταδιακά στα μάτια. Καθώς η ξηρή Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας χειροτερεύει, είναι δυνατόν να παρατηρήσετε ένα θολό σημείο στο κέντρο της όρασής σας. Με την πάροδο του χρόνου, οι λειτουργίες της ωχράς κηλίδας μειώνονται και συνεπώς η κεντρική όραση χάνεται.

Το πιο κοινό σύμπτωμα της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας ξηρού τύπου, είναι ελαφρώς θολωμένη όραση. Είναι πιθανόν να έχετε δυσκολία να αναγνωρίσετε πρόσωπα. Μπορεί επίσης να χρειάζεστε περισσότερο φως για να διαβάσετε ή για να εκτελέσετε άλλες δραστηριότητες. Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς ξηρού τύπου,  κατά κανόνα επηρεάζει και τα δυο μάτια, αλλά η απώλεια της όρασης μπορεί να προηγηθεί στο ένα μάτι. Ενενήντα τοις εκατό των ασθενών με Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας έχουν την ξηρή μορφή.