Χειρουργική Πρεσβυωπίας

Διορθώνεται σήμερα η πρεσβυωπία;

Ναι! Η πρεσβυωπία είναι σήμερα εντός του πλαισίου της διαθλαστικής χειρουργικής εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της διαθλαστικής επέμβασης και είναι πλέον ο τομέας στον οποίο έχει στραφεί το ενδιαφέρον των οφθαλμιάτρων.

 

 

Τι είναι η Πρεσβυωπία;

Πρεσβυωπία είναι η σχετιζόμενη με την ηλικία προοδευτική μείωση του εύρους προσαρμογής που φυσιολογικά έχουν τα μάτια μας, με αποτέλεσμα να χάνεται η δυνατότητα εστίασης, σε αντικείμενα  απο μακρινές αποστάσεις προς κοντινές και αντιστρόφα. Η μείωση αυτή αρχίζει απο την παιδική ηλικία, οι επιπτώσεις όμως γίνονται εμφανείς μετά την ηλικία των 40 ετών, με βασικά συμπτώματα τη δυσκολία στην κοντινή όραση που αρχικά εντείνεται στο χαμηλό φωτισμό και δημιουργεί αίσθημα κόπωσης ή πονοκεφάλου έπειτα απο πολύωρη κοντινή εργασία.

Πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία γήρανσης του οφθαλμού  που αφορά όλα τα μάτια, ανεξάρτητα εάν εμφανίζουν διαθλαστικές ανωμαλίες ή όχι. Η πρεσβυωπία δεν είναι δυνατόν να θεραπευτεί ή να προληφθεί με φαρμακευτικά ή άλλα μέσα. Παρόλα αυτά, τα ενοχλητικά συμπτώματά της στην καθημερινότητα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά. Ωστόσο, η οριστική θεραπεία παραμένει ακόμη άπιαστο όνειρο.