Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος

Η οφθαλμολογική εξέτραση ξεκινάει πάντοτε με ένα πλήρες ιστορικό που συμπεριλαμβάνει τα τυχόν προβλήματα που έχει ο/η ασθενής, άλλα τυχόν οφθαλμολογικά προβλήματα στο παρελθόν, άλλα ιατρικά προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν, ιατρικά συμπτώματα, χρήση φαρμάκων, αλλεργίες σε φάρμακα και οικογενειακό ιστορικό όσον αφορά το γλαύκωμα, την εκφύλιση ωχράς κ.λπ.

Η εξέταση ξεκινάει μετρώντας την οπτική οξύτητα, τη δυνατότητα δηλαδή του καθενός, με την καλύτερη δυναμένη διόρθωση –δηλαδή, πρώτα εξετάζουμε την όραση χωρίς γυαλιά και μετά την όραση με τα καλύτερα δυνατά γυαλιά– και έτσι μπορούμε να δούμε ποια δυνατότητα έχει ο κάθε οφθαλμός.

Στη συνέχεια, γίνεται μία διάθλαση, που είναι ο υπολογισμός και η μέτρηση των γυαλιών που χρειάζεται ο ασθενής. Ακόμα και σε κάποιον που βλέπει πάρα πολύ καλά πρέπει να γίνει μία διάθλαση για να σιγουρευτούμε ότι δεν βελτιώνεται η όραση με κάποιο μέσο, άσχετα εάν θα φορέσει γυαλιά ή όχι στο μέλλον.


Επίσης γίνεται σύγκριση της αντίληψης του φωτός μεταξύ των δύο ματιών καθώς και έλεγχος  δυσχρωματοψίας, συνήθως μεταξύ του πράσινου και κόκκινου.

Μετράμε επίσης την ενδοφθάλμιο πίεση.

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη σχισμοειδή λυχνία, με την οποία έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε τα βλέφαρα, τις βλεφαρίδες, τον επιπεφυκότα, την επιφάνεια του ματιού, τον κερατοειδή, τον πρόσθιο θάλαμο, τη γωνία του ματιού, και στη συνέχεια να εξετάσουμε το φακό του ματιού, ακόμα και σε νεανικές ηλικίες στις οποίες ο καταρράκτης, η θόλωση δηλαδή του φυσικού ματιού που βρίσκεται μέσα στο μάτι, είναι σχεδόν απίθανη.

Αν κριθεί απαραίτητο θα χρησιμοποιηθούν διασταλτικές σταγόνες, έτσι ώστε να μπορέσει να διασταλλεί η κόρη του ματιού για να αξιολογήσουμε το φακό του ματιού που βρίσκεται μέσα στο μάτι, το υαλοειδές σώμα, καθώς και τον αμφιβληστροειδή, το οπτικό νεύρο, τα αγγεία και την ωχρά κηλίδα.  Πολύ σημαντικό μέρος της εξέτασης, το οποίο βέβαια την καθιστά χρονοβόρα.

Ο προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος πρέπει να βρίσκεται  στην ετήσια agenda μας, ακόμα και αν είμαστε υγιείς, ακόμα και αν η όρασή μας είναι καλή. Είναι μία εξέταση που θα κρατήσει μία με δύο ώρες, αλλά θα μας εξασφαλίσει τις καλύτερες πιθανότητες η όρασή μας να παραμείνει καλή ή θα έχουμε την δυνατότητα να βρούμε και να αντιμετωπίσουμε όποιο πρόβλημα προκύψει, έγκαιρα.

Επισκεφθείτε λοιπόν τον οφθαλμίατρό σας κάθε χρόνο για μία προληπτική οφθαλμολογική εξέταση.