Παχυμετρία Κερατοειδούς

Η παχυμετρία του κερατοειδούς είναι μια ειδική εξέταση στην οποία μετράται το πάχος του κερατοειδή. Η αξία της παχυμετρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη τόσο στην εκτίμηση του γλαυκώματος όσο και στην προεγχειρητική εξέταση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση.

 

Παχυμετρία και Διαθλαστικές Επεμβάσεις

Η παχυμετρία αποτελεί απαραίτητη προεγχειρητική εξέταση στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε Διαθλαστική Επέμβαση. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εξέταση της παχυμετρίας σε συνδυασμό με τον βαθμό του οπτικού σφάλματος που πρόκειται να διορθωθεί και το υπολειπόμενο μετά την επέμβαση πάχος του κερατοειδή που θα προκύψει, καθορίζουν προεγχειρητικά εάν ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί με ασφάλεια σε Διαθλαστική Επέμβαση.

 

Παχυμετρία και γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι η πάθηση του οφθαλμού που χαρακτηρίζεται από την προοδευτική καταστροφή των ινών του οπτικού νεύρου. Το γλαύκωμα προκαλείται όταν το υγρό που κυκλοφορεί μέσα στο μάτι συσσωρεύεται λόγω κακής αποχέτευσής του, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση κυμαίνεται από 10 έως 21mmHg. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν άτομα με φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση να παρουσιάζουν γλαυκωματικές βλάβες του οπτικού τους πεδίου σε αντίθεση με άτομα που αν και έχουν υψηλή πίεση, άνω των 21mmHg, δεν έχουν αλλοιώσεις.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή αποτελεί σημαντική ένδειξη για την ανάπτυξη του γλαυκώματος. Μάτια με σχετικά λεπτό κερατοειδή έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν γλαύκωμα.

Για πάρα πολλούς οφθαλμιάτρους, ο συνδυασμός υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης και λεπτού κερατοειδή, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αντιγλαυκωματική θεραπεία με στόχο πιθανή εξέλιξη γλαυκώματος στο μέλλον.