Οπτικά Πεδία

Ο χώρος που μπορεί να γίνει ορατός από το μάτι μας αποκαλείται οπτικό πεδίο. Με την εξέταση των οπτικών πεδίων χαρτογραφείται συστηματικά το οπτικό πεδίο κάθε οφθαλμού με τον έλεγχο της ευαισθησίας του αμφιβληστροειδή σε μεγάλο αριθμό δεδομένων σημείων. Η εξέταση στο οπτικό πεδίο είναι η πλέον διαδεδομένη εξέταση της λειτουργικότητας του οπτικού νεύρου.

 

Οπτικά Πεδία

Βασίζεται στην αναγνώριση από τον εξεταζόμενο φωτεινών ερεθισμάτων διαφορετικής έντασης και  μεγέθους, τα οποία προβάλλονται από την εξεταστική συσκευή.

Η εξέταση των οπτικών πεδίων εφαρμόζεται συνήθως για την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος , αλλά και στη διερεύνηση νευρολογικών παθήσεων.

Είναι ανώδυνη εξέταση, δεν χρειάζεται προετοιμασία και ο συνήθης χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 20 ως 30 λεπτά. Ο οφθαλμίατρος αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εξέτασης.