Αμπερομετρία Κερατοειδούς

Πριν από την διόρθωση με το laser, θα πρέπει να γίνουν κάποιες προεγχειρητικές οφθαλμολογικές εξετάσεις και μετρήσεις. Οι εξετάσεις και οι μετρήσεις αυτές γίνονται με σύγχρονα και υψηλής τεχνολογίας οφθαλμολογικά μηχανήματα και μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις παραμέτρους του ματιού και ειδικότερα για τον κερατοειδή χιτώνα που θα σμιλευθεί. Οι εξετάσεις και οι μετρήσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία καθώς τα αποτέλεσματα εξαρτώνται  άμεσα από την συνέπεια και την ακρίβεια με την οποία γίνονται οι μετρήσεις αυτές.

Αμπερομετρία Κερατοειδούς

Η τοπογραφία κερατοειδούς είναι ίσως η βασικότερη προεγχειρητική εξέταση. Η πιο καινοτόμα προσθήκη στην τοπογραφία κερατοειδούς, είναι η αμπερομετρία κερατοειδούς με την χρήση τεχνολογίας Wavefront,  που μας δίνει την δυνατότητα να μελετήσουμε το μάτι ως συνολικό οπτικό σύστημα και να μετρήσουμε την διαθλαστική του ικανότητα υπολογίζοντας ακόμα και κάποιες οπτικές ατέλειες που ονομάζονται εκτροπές.