Χειρουργική Καταρράκτη

Η επέμβαση του καταρράκτη είναι μια από τις πιο ασφαλείς και με υψηλό ποσοστό επιτυχίας που πραγματοποιείται στην εποχή μας.

 

Παλαιότερα, οι επεμβάσεις γίνονταν με αφαίρεση του φακού μαζί με το περιφάκιο. Η μέθοδος αυτή, που ονομάζεται ενδοπεριφακική, περιελάμβανε μεγάλες χειρουργικές τομές, πολλά ράμματα και συνοδευόταν από υψηλά ποσοστά επιπλοκών. Με την επόμενη τεχνική, την εξωπεριφακική, έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί το περιφάκιο με αφαίρεση ακέραιου του φακού μέσα από μια αρκετά μεγάλη χειρουργική τομή (10-12mm), που και αυτή χρειαζόταν ράμματα.

Στις μέρες μας, η φακοθρυψία, που αποτελεί την πραγματική επανάσταση στην χειρουργική του καταρράκτη, είναι μια ελάχιστα τραυματική για το μάτι τεχνική, κατά την οποία μέσα από δύο τομές μικρότερες από 2-3mm και με τα κατάλληλα εργαλεία ο χειρουργός οφθαλμίατρος δημιουργεί ένα κυκλικό άνοιγμα στο πρόσθιο περιφάκιο και με τη χρήση υπερήχων και μιας ειδικής αντλίας κατακερματίζει και αναρροφά τον θολωμένο φακό, αφήνοντας άδειο το περιφάκιο ώστε να δεχθεί τον ειδικά κατασκευασμένο τεχνητό φακό. Στα μεγάλα πλεονεκτήματα της φακοθρυψίας περιλαμβάνονται η απουσία ραμμάτων και ο ταχύς χρόνος ανάρρωσης.

Η εγχείρηση καταρράκτη γίνεται με τοπική αναισθησία με σταγόνες και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.