Οπτική Τομογραφία Ωχράς Κηλίδος – OCT

Τί είναι η Οπτική Τομογραφία Ωχράς Κηλίδος – OCT;

Η OCT είναι μια πολύ γρήγορη, ανώδυνη, μη επεμβατική απεικονιστική και διαγνωστική εξέταση , που επιτρέπει την ανάλυση του αμφιβληστροειδούς στην περιοχή της ωχράς, παρουσιάζοντάς τον σε εγκάρσιες τομές πολύ υψηλής ανάλυσης σε όλα τα τμήματα του οφθαλμού. Η εξέταση είναι ανώδυνη και ταχύτατη και δεν απαιτεί τη χορήγηση σκιαγραφικού ή χρωστικής. Μπορεί να αποκαλύψει και τις πιο μικρές μεταβολές ή  αλλοιώσεις στη δομή του αμφιβληστροειδούς, να εκτιμήσει και να παρακολουθήσει την εξέλιξη νοσημάτων στην περιοχή της ωχράς καθώς και την ανταπόκριση στη θεραπεία.

Η Οπτική Τομογραφία Ωχράς Κηλίδος – OCT

Αντίθετα με την αξονική τομογραφία που χρησιμοποιείται για τη λήψη τομών στα άλλα μέρη του σώματος, η OCT δεν χρησιμοποιεί επιβλαβή ακτινοβολία αλλά μια μονοχρωματική δέσμη φωτός. Πρόκειται για μια τεχνολογία που έφερε επανάσταση στο χώρο της  οφθαλμολογικής διάγνωσης και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση αλλά και την παρακολούθηση πολλών σημαντικών παθήσεων.

Πώς γίνεται η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT;

Η OCT γίνεται με ειδικό μηχάνημα και διαρκεί περίπου 5 λεπτά για τη λήψη των τομογραφιών. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η χρήση σταγόνων για την διαστολή της κόρης του ματιού (μυδρίαση). Είναι ανώδυνη και μη επεμβατική  ενώ ο ασθενής έχει άμεσα τα αποτελέσματα της εξέτασης στα χέρια του.