Οπτική Τομογραφία Οπτικού Νεύρου – OCT

Τί είναι η Οπτική Τομογραφία Οπτικού Νεύρου – OCT;

Η σπουδαιότητα της ΟCT, εκτός των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, διαπιστώνεται επιπλέον στη μελέτη και παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών. Η δυνατότητα που μας προσφέρεται μέσω της OCT, με την ποσοτική καταγραφή του πάχους της στιβάδας των νευρικών ινών , επιτρέπει την αντικειμενική εκτίμηση των μορφολογικών μεταβολών που συμβαίνουν στη γλαυκωματική νευροπάθεια.
Επιπλέον, η περιγραφή της ανατομικής βλάβης του οπτικού νεύρου στο γλαύκωμα  με την OCT, είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο για την πρώιμη διάγνωση της νόσου, τη βαθμονόμηση και εξέλιξή της. Τα ευρήματα της εξέτασης αποτελούν το κλειδί για την εκτίμηση των γλαυκωματικών βλαβών.

Επιπλέον, η OCT Οπτικού Νεύρου, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του οφθαλμιάτρου για την διάγνωση και παρακολούθηση νευρολογικών παθήσεων και βλαβών που σχετίζονται με την όραση.

 

Η Οπτική Τομογραφία Οπτικού Νεύρου – OCT

Αντίθετα με την αξονική τομογραφία που χρησιμοποιείται για τη λήψη τομών στα άλλα μέρη του σώματος, η OCT δεν χρησιμοποιεί επιβλαβή ακτινοβολία αλλά μια μονοχρωματική δέσμη φωτός. Πρόκειται για μια τεχνολογία που έφερε επανάσταση στο χώρο της  οφθαλμολογικής διάγνωσης και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση αλλά και την παρακολούθηση πολλών σημαντικών παθήσεων.

 

Πώς γίνεται η Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT;

Η OCT γίνεται με ειδικό μηχάνημα και διαρκεί περίπου 5 λεπτά για τη λήψη των τομογραφιών. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η χρήση σταγόνων για την διαστολή της κόρης του ματιού (μυδρίαση). Είναι ανώδυνη και μη επεμβατική  ενώ ο ασθενής έχει άμεσα τα αποτελέσματα της εξέτασης στα χέρια του.