Παθήσεις Κερατοειδούς

Ο κερατοειδής είναι ο πρόσθιος χιτώνας του ματιού και φυσιολογικά στερείται αγγείων εξασφαλίζοντας την,  απαραίτητη για την όραση μας, διαφάνεια. Το τρίδυμο (V εγκεγαλική συζυγία) νευρώνει τον κερατοειδή μέσω του μακρών ακτινωτών νεύρων και τον καθιστά το νευροβριθέστερο ιστό του οφθαλμού. Το πάχος του κυμαίνεται μεταξύ 450 και 610 μm και κατά μέσο όρο είναι 550 μm. Ο κερατοειδής αποτελεί τη διαθλαστικότερη επιφάνεια του ανθρώπινου οφθαλμού και έτσι είναι κυρίως υπεύθυνος για την ακριβή εστίαση των ακτίνων φωτός στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Στο έργο αυτό επικουρείται από το φακό του οφθαλμού.

Υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις και δυστροφίες του κερατοειδούς με σημαντικότερες τις εξής:

 

Κερατίτιδα

Κερατίτιδα καλείται η φλεγμονή του κερατοειδούς χιτώνα.

Η φλεγμονή του κερατοειδούς είναι δυνατόν να οφείλεται:

 • Σε λοιμώδη αίτια(μόλυνση από βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα ή ιούς)
 • Σε φυσικά αίτιακαι χημικά αίτια (υπεριώδη ακτινοβολία, χημικά εγαύματα).
 • Σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
 • Σε ξηροφθαλμία (μειωμένη παραγωγή ή κακή ποιότητα δακρύων).
 • Σε παρατεταμένη έκθεση κερατοειδούς(ατελή σύγκλιση βλεφάρων).
 • Σε παράλυση τριδύμου νεύρου (μειωμένη αισθητικότητα κερατοειδούς).

Τα γενικά συμπτώματα μιας κερατίτιδας είναι:

 • Αίσθημα ξένου σώματος ή κι έντονος πόνος.
 • Φωτοφοβία.
 • Αντανακλαστική δακρύρροια.
 • Πτώση της όρασης, λόγω αδιαφάνειας του κερατοειδούς.
 • Το έλκος του κερατοειδούς σχηματίζεται όταν καταστραφεί  η επιφάνεια του κερατοειδούς.
 • Τα έλκη μπορεί να είναι στείρα (χωρίς μικρόβια) που ονομάζονται  άτονα έλκη, ή μολυσμένα.

Ερπητική κερατίτιδα: Η μόλυνση του ανθρώπου με τον ιό του απλού έροη είναι πολύ συχνή. Το 90% των ανθρώπων πάνω από 15ετών είναι οροθετική στον ιό αλλά σπάνια εκδηλώνεται ως ενεργός κλινική λοίμωξη. Ο ιός του έρπητα μπορεί να εγκατασταθεί μόνιμα σε κάποιο κοντινό σημείο του νευρικού συστήματος και σε περιόδους κατά τις οποίες εξασθενεί η άμυνα του οργανισμού να μεταναστεύσει προς τον οφθαλμό και να προκαλέσει φλεγμονή.

 

Δυστροφίες κερατοειδούς:

Ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuchs (Fuchs dystrophy): αφορά στο οίδημα του κεντρικού στρώματος του κερατοειδούς λόγω της μη αναπλήρωσης των ενδοθηλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα τη θολότητα της όρασης

 

Εκτασίες του Κερατοειδούς:

 • Κερατόκωνος: μία αρκετά συνηθισμένη πάθηση κατά την οποία ο κερατοειδής του ματιού προοδευτικά λαμβάνει ανώμαλο κωνικό σχήμα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της όρασης λόγω δημιουργίας ανώμαλου αστιγματισμού.
 • Κερατόσφαιρα: σπάνια πάθηση η οποία ξεκινά κατά την γέννηση. Χαρακτηρίζεται από τη λέπτυνση του κερατοειδούς στα άκρα. Σε κάποιες περιπτώσεις προκαλείται ρήξη της δεσκεμετίου μεμβράνης ή ακόμα και ρήξη όλου του κερατοειδούς λόγω λεπτότητάς του.
 • Pellucid degeneration