Ο Ιατρός

Δρ. Βασίλης Σ. Λιαράκος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Βασίλης Σ. Λιαράκος είναι Επιμελητής στην Οφθαλμολογική Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Είναι κάτοχος Master του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διπλωματούχος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας (F.E.B.O.).

Χειρουργεί στα διακεκριμένα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών, Eye Day Clinic και στο ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LASER.

Έχει εξειδικευθεί στη Χειρουργική του Κερατοειδούς και ιδιαίτερα στις Μεταμοσχεύσεις στο Rotterdam της Ολλανδίας, από τον Παγκοσμίου φήμης εφευρέτη των σύγχρονων τεχνικών Μεταμοσχεύσεων Gerrit Melles. Εκπαιδεύτηκε ιδιαίτερα στις τεχνικές DALK, DSEK και DMEK. Έργάζεται στο Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS), υπό τη διεύθυνση του Gerrit Melles, και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Amnitrans Eyebank Rotterdam.

Ιδιαιτέρως ασχολείται με τη Διαθλαστική Χειρουργική (LASER Μυωπίας) με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς μεθόδους (PRK, LASIK, Femtosecond LASER), με τη χειρουργική Καταρράκτη (ένθεση σύγχρονων ενδοφακών πολυεστιακών και αστιγματικών), με τη χειρουργική του Γλαυκώματος, με τη χειρουργική του πτερυγίου με χρήση Αυτομοσχευμάτων και Αμνιακής μεμβράνης και με τις Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς.

Συνεργάζεται με την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του “ΑΤΤΙΚΟΥ” Νοσοκομείου όπου ήταν επί μακρόν υπεύθυνος του εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και της Πειραματικής Έρευνας.

Διαθέτει εμπειρία στη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων Ωχράς Κηλίδος με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (Οπτική Τομογραφία υψηλής ανάλυσης – Spectral Domain OCT / SLO) και την αντιμετώπιση παθήσεων όπως η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς με ενδοϋαλοειδικές ενέσεις αντιαγγειογενετικών παραγόντων.

Ασχολείται με εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις όπως το Πολυεστιακό Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα και τα Πολυεστιακά Δυναμικά Ινιακού Λοβού.

Συνεργάζεται με τα εξειδικευμένα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Κέντρα των Αθηνών, Πολυϊατρείο Αθηνών του Ομίλου Υγεία ( Biocheck ) και ABH Medical Group στη Γλυφάδα.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS), της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολγίας (ΑΑΟ), του ARVO, της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) και άλλων ελληνικών και Διεθνών εταιρειών. Δημοσιεύει σε Διεθνή περιοδικά και Διεθνή Συνέδρια.

 

Διακρίσεις & Βραβεύσεις

Τον Φεβρουάριο του 2011 η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής βράβευσε τον Χειρουργό Οφθαλμίατρο Βασίλειο Σ. Λιαράκο ως τον καλύτερο νέο Οφθαλμίατρο και του απένημε ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ για μετεκπαίδευση σε κέντρο του εξωτερικού.

Το Μάρτιο του 2017 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής κ. Σπύρος Γεωργάρας βράβευσε τον κ. Λιαράκο με το 1ο Βραβείο Καλύτερου Free Paper Presentation στα πλαίσια του 31ου Διεθνούς Συνεδρίου.